Virtueel Platform
Kenniscentrum voor E-cultuur 2007-2012

Met de HOT100 bracht Virtueel Platform een nieuwe lichting getalenteerde ontwerpers van digitale cultuur, denkers en makers uit het hele land in contact met creatieve bedrijven, culturele organisaties en met elkaar. Zo werd de meest getalenteerde nieuwe mediamakers een goede springplank geboden voor hun loopbaan, en kregen bedrijven en organisaties oplossingen aangereikt door de frisse, creatieve en interdisciplinaire blik van de HOT100 deelnemers.

Het HOT100 programma bestond uit een jaarlijks talentenboekje met profielen van de HOT100, een jaarlijkse HOT100 bijeenkomst tijdens een mediafestival, het netwerk van HOT100 (van de afgelopen 6 jaar); de HOT100 club en een pool van specialisten. Alle HOT100 talenten van de afgelopen zes edities zijn terug te vinden in de onderstaande jaarlijkse talentboekjes en het archief van Virtueel Platform.