Virtueel Platform
Kenniscentrum voor E-cultuur 2007-2012
Scroll en ontdek Virtueel Platform

Virtueel Platform was het Nederlands kennisinstituut voor e-cultuur tussen 2007 en 2012. Het stimuleerde en versterkte vernieuwing van de cultuur door kennis over e-cultuur te delen, zichtbaar te maken en te vergroten.

Virtueel Platform richtte zich op organisaties en mensen die werkzaam zijn binnen de kunst- en cultuursector, de overheid, fondsen, onderwijs en de creatieve industrie. 
 
Virtueel Platform was een onafhankelijke stichting en werd gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In de uitvoering van activiteiten hanteerde Virtueel Platform deze doelstellingen: 
  • het signaleren van ontwikkelingen en stimuleren van onderzoek
  • het werk van de sector nationaal en internationaal bekendheid geven
  • de sector sterker verbinden met culturele & maatschappelijke organisaties 
Virtueel Platform ging na 2013 door in Het Nieuwe Instituut in samenwerking met het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en Premsela, het Nederlands Instituut voor Design en Mode.